You are here:

Zmeny v spoločnosti

Zmeny v s.r.o.

V prípade záujmu klienta o akúkoľvek zmenu v jeho existujúcej s.r.o. Vám radi poskytneme odbornú pomoc a bezplatnú konzultáciu. Pripravíme Vám všetky potrebné dokumenty a zrealizujeme Vami požadované zmeny. Vy len overíte svoj podpis u notára. Cena závisí od množstva a zložitosti uskutočňovaných zmien.

Možné zmeny:

Jednoduchá zmena 99€

 • zmena obchodného názvu,
 • zmena mena spoločnosti,
 • zmena konateľa,
 • zmena osobných údajov konateľa, spoločníka,
 • zmena spôsobu konania konateľa,
 • zmena sídla.

Zložitá zmena 199€

 • zmena predmetov podnikania s ľubovoľným počtom zmien,
 • prevod obchodného podielu spoločníka s ľubovoľným počtom zmien,
 • navýšenie ZI spoločnosti,
 • ďalšie zmeny podľa požiadaviek klienta.

Cena celkom za všetky zmeny sa vypočíta: základná sadzba plus 20€ za každú ďalšiu zmenu.

Dodatočné náklady:

 • overenie podpisov na dokumentoch – 2,50€ na matrike alebo 5,10 € u notára za podpis,
 • viazané a remeselné živnosti – 11 € za jednu živnosť.

V prípade záujmu o naše služby či akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N