You are here:

Založenie o.z.

Založenie organizačnej zložky

Naša spoločnosť ponúka kompletné zriadenie organizačnej zložky zahraničnej spoločnosti v Slovenskej republike. Z dôvodu náročného vybavovania pri jej zriadení, ktoré si vyžaduje znalosť právnych predpisov a legislatívy, Vám umožníme zriadiť organizačnú zložku bez zaťaženia a zdĺhavého vybavovania potrebných dokumentov na úradoch. Zriadenie trvá cca. 10 pracovných dní. Dokumentácia je vyhotovená v slovenskom jazyku. V cene služby sú zahrnuté súdne a správne poplatky za zápis do obchodného registra. Organizačná zložka vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Založenie organizačnej zložky “ALL INCLUSIVE” – 720 EUR
Všetky úkony potrebné k založeniu spoločnosti zabezpečia naši zamestnanci za Vás.

V cene založenia organizačnej zložky zahraničnej osoby je zahrnuté:

 • odborné poradenstvo počas celého procesu založenia organizačnej zložky,
 • vypracovanie všetkých dokumentov k založeniu organizačnej zložky,
 • vybavenie oprávnenia na činnosti organizovanej zložky, ktoré spadajú pod voľné živnosti (remeselné a viazané živnosti, ako aj oprávnenie na výkon činnosti podľa osobitných predpisov – dohodou),
 • vypracovanie a podanie návrhu na zápis organizačnej zložky do obchodného registra,
 • úhrada súdneho poplatku za zápis organizačnej zložky do obchodného registra (súdny poplatok už je v cene služby),
 • registrácia organizačnej zložky na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb

Vaše ďalšie výdavky budú jedine:

 • Poplatky za vydanie živnostenských listov:
 • 0 EUR za každú voľnú živnosť;
 • 11 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť
 • Overenie podpisov (2,50 € na matrike, alebo cca. 20 € u notára)
  cena prekladov nie je zahrnutá v cene služby, prekladať je potrebné iba písomnosti, ktoré sú vyhotovené v inom ako slovenskom, alebo českom jazyku – teda písomnosti v českom jazyku nie je potrebné prekladať

Charakteristika organizačnej zložky

Zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby.

Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby je závislá na zriaďovateľovi teda na zahraničnej spoločnosti. Organizačná zložka nie je samostatný právny subjekt a vo vzťahu k tretím osobám sa riadi zákonodarstvom krajiny zriaďovateľa.

Organizačná zložka sa zriaďuje Rozhodnutím zahraničnej osoby o zriadení organizačnej zložky. Organizačná zložka musí mať sídlo na území Slovenskej republiky a musí mať vymenovaného vedúceho organizačnej zložky, ktorý za ňu koná.

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N