You are here:

Poradenstvo v oblasti financovania

Sústreďte sa na svoj business, čítanie poistných podmienok prenechajte nám!

Komplexné služby pre zodpovedných podnikateľov v oblasti poradenstva – financovania zabezpečí náš obchodný partner Contravio s.r.o.

 • rýchly a profesionálny servis v prípade poistných udalostí,
 • výber najvýhodnejšej ponuky poistenia pre Vašu firmu (pomer úžitok / cena) = zastupujeme 17 poisťovní!,
 • bezplatné prehodnotenie existujúcich poistných zmlúv,
 • rýchle a profesionálne vypracovanie ponuky na poistenie = individuálne riešenia!,
 • komplexná ochrana podnikania,

Poistenie fyzických osôb

 • poistenie vozidiel (povinné zmluvné a havarijné),
 • poistenie majetku,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou,
 • životné poistenie,
 • poistenie zamestnancov,
 • úrazové poistenie,
 • poistenie právnej ochrany,
 • poistene umeleckých predmetov,
 • dôchodky.

Poistenie právnických osôb

 • poistenie vozidiel (povinné zmluvné a havarijné),
 • poistenie majetku (budovy, výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby),
 • poistenie profesnej zodpovednosti za škodu (lekári, audítori, tlmočníci, účtovníci, …),
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti,
 • poistenie príjmov,
 • poistenie právnej ochrany,
 • poistenie finančných strát,
 • poistenie pohľadávok,
 • poľnohospodárske poistenie,
 • poistenie prepravných rizík,
 • poistenie technických rizík,
 • podnikové životné poistenie,
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi,
 • cestovné poistenie,
 • úrazové poistenie,
 • stavebné poistenie
 • špeciálne poistné produkty
 • doplnkové dôchodkové sporenie.

Viac informácii nájdete na kontaktoch:
e-mail: info@tice.sk
mobil: 0949 611 750

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N