You are here:

Občianske združenie

Občianske združenie môžu založiť minimálne traja členovia. Podmienkou je, aby boli všetci členovia bezúhonní, spôsobilí na právne úkony. Jeden zo zakladajúcich členov musí mať minimálne 18 rokov. Pre založenie občianskeho združenia je potrebné, pripraviť jeho stanovy a zaslať Ministerstvu vnútra návrh na registráciu združenia.

Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Občianske združenie môže byť založené s rôznymi zameraniami, ktoré môžu smerovať k rozvoju sebarealizácie, záľub, športu, vzdelávania, či charity, ochrany životného prostredia, ochraný zvierat, rozvoja regiónu…

Stanovy združenia musia obsahovať:

 • názov a sídlo združenia
 • cieľ činnosti
 • orgány združenia a spôsob ich ustanovovania
 • určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia
 • ustanovenia o organizačných jednotkách, ak budú zriadené a budú konať vo svojom mene
 • zásady hospodárenia
 • práva a povinnosti členov

Výhody občianskeho združenia

 • Registrácia občianskeho združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky je rýchly proces, ktorý trvá cca 10 pracovných dní.
 • Náklady na založenie občianskeho združenia sú nízke.
 • Relatívne jednoduché zrušenie občianskeho združenia v prípade ambície ukončiť jeho pôsobenie.
 • Možnosť získania 2% z daní z príjmov fyzických a právnických osôb, možnosť prijímať dary v peňažnej i nepeňažnej forme, získať granty, dotácie.

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N