You are here:

Poradenstvo – ISO certifikát

Poradenstvo pred ISO certifikáciou pre našich klientov nám zabezpečuje spoločnosť Grenovia Consulting s.r.o.

Niečo o ich činnosti:
Ponúkame Vám komplexnú poradenskú činnosť, ktorá Vám zabezpečí všetky potrebné aktivity spojené so získaním certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 a/ alebo systému manažérstva environmentu podľa ISO 14001 a/ alebo systém manažérstva ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001 a / alebo systém manažérstva proti úplatkárstvu podľa ISO 37001 a / alebo systém manažérstva pri zváraní podľa ISO 3834. Poradíme Vám ako si vytvoriť, a následne aj udržiavať systém manažérstva vo vlastnej spoločnosti.

Certifikácia systémov manažérstva prinesie Vašej spoločnosti nielen väčšiu konkurencie schopnosť na slovenskom ako aj medzinárodnom trhu ale aj celkové zvýšenie kvality a produktivity práce.

Nami spracovávaná dokumentácia a školenia pracovníkov, ktorú Vám odovzdáme je v takom stave, že v prípade certifikácie nie je potrebné nič dopĺňať, dokončovať. Ponúkame skutočnú spoluprácu (nielen na papieri) pri akomkoľvek rokovaní s certifikačným orgánom ako aj inými zákazníckymi auditmi. Poskytujeme komplexné poradenské služby v oblasti prípravy spoločnosti na zavedenie a certifikáciu systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 a/ alebo systému manažérstva environmentu podľa EN ISO 14001 a/ alebo systému manažérstva ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001 a/ alebo systému manažérstva proti úplatkárstvu podľa ISO 37001 a / alebo systému manažérstva pri zváraní podľa ISO 3834 podľa Vašich individuálnych požiadaviek.
Našou prioritou je individuálny prístup ku klientovi a spokojnosť klienta.

V cene komplexného poradenstva je zahrnuté:

  • analýza potrieb spoločnosti,
  • konzultačná a poradenská činnosť pri budovaní systému manažérstva – rozsah, spôsob a forma zvolená zákazníkom,
  • služby v oblasti školenia – školenie zamestnancov, aj s vystavením osvedčení o školení,
  • spracovanie potrebnej dokumentácie – Príručka kvality, Smernice a iné,
  • príprava na samotnú certifikáciu, po dohode s klientom aj spoluúčasť pri certifikácii,
  • príprava a vykonanie interných auditov.

V prípade záujmu sa môžete informovať u nás v kancelárii alebo na poradenstvoiso@gmail.com

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N