You are here:

Ready made s DPH

Predaj Ready made spoločnosti s DPH

V ponuke máme aj niekoľko firiem, ktoré sú platcami DPH s obchodnou históriou.

V okamihu kúpy spoločnosti s DPH sa stávate konateľom a môžete začať ihneď podnikať. Na základe zmluvy o prevode 100 % obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia sa stávate jej novým majiteľom, zároveň jej konateľom a môžete za ňu okamžite rozhodovať a konať. Môžete vystavovať ihneď faktúry s DPH.

Kedy a prečo využiť ponuku kúpi spoločnosti s DPH:

 • Ak máte problém s pridelením IČ DPH
 • Ak potrebujete hneď využiť výhodne nakúpiť tovar
 • Ak potrebujete hneď uzavrieť výhodnú zmluvu ale už nemôžete čakať na zaregistrovanie k DPH
 • Ak potrebujete s.r.o. platcu DPH z iného dôvodu

Výhody kúpy readymade spoločnosti s DPH:

 • už je pridelené IČO, DIČ aj IČ DPH (registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty)
 • platná registrácia IČ DPH bez povinnosti platenia zábezpeky aj po prevode obchodného podielu v spoločnosti
 • vybavenie všetkých potrebných dokumentov v cene
 • možnosť vykonania akejkoľvek zmeny v spoločnosti (mena, adresy ,sídla…)
 • možnosť rozšírenia predmetov činnosti podnikania
 • základné imanie vo výške 5.000 EUR splatené v celom rozsahu
 • firma je okamžite k dispozícii, nový konateľ môže konať v mene spoločnosti okamžite, ako valné zhromaždenie odsúhlasí jeho menovanie do funkcie konateľa, následný zápis do obchodného registra má už iba potvrdzujúci účinok.

 

Zoznam spoločností s DPH na predaj

Názov Dátum vzniku IČO IČDPH Sídlo PlatcaDPH Cena Poradie
TRISSAN s.r.o. NITRA 18.11.1994 34 111 352 SK2020410128 Priemyselná 9, Nitra 949 01 mesačný € 2150 2
NOFRA NITRA, s.r.o. 11.12.2003 36 555 851 SK2021313877 Pod cintorínom 472/48, Jarok 951 48 mesačný € 2500 4
SIMA SEDIGHI s. r. o. 26.03.2021 53 677 781 SK2121454863 Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača mesačný € 2200 5
gormila s. r. o. 22.03.2019 52 283 593 SK2120968575 Gogoľova 18, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka mesačný € 1990 27
ISAC, s.r.o. 01.01.2008 36 853 828 SK2022525912 Slivková 1907/47 900 27 Bernolákovo kvartálny Rezervovaná 0
MOEZIA s. r. o. 27.10.2016 50 461 206 SK2120371473 Tolstého 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06 mesačný € 4000 11
Select Group s. r. o. 01.01.2024 55 844 171 SK2122147247 Mostná 13, 949 01 Nitra mesačný Rezervovaná 0
TaxTrans SK s.r.o. 06.03.2019 52 256 138 SK2120967013 Narcisová 2493/32 949 01 Nitra mesačný € 3000 17
Slamia s. r .o. 01.01.2024 55 857 761 SK2122147258 Mostná 13, 949 01 Nitra mesačný Rezervovaná 0
DIAZO s. r .o. 08.03.2019 52 268 535 SK2120958136 Gogoľova 18 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka mesačný Rezervovaná 0
LEH Podnikateľské služby, s. r. o. 26.05.2022 54 642 507 SK2121739422 Račianska 97 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto mesačný € 2400 1
WALLDESIGN SK s. r. o. 19.05.2022 54 623 936 SK2121737871 Narcisová 803/40 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov mesačný € 3500 2
Septikom s. r. o. 16.02.2024 55 915 302 SK2122180698 Mostná 13, 949 01 Nitra mesačný € 1990 21
T- Mark s. r. o. 27.10.2020 53 327 004 SK2121356809 Gogoľova 18, 851 01 Bratislava mesačný € 1990 24
KUNIX s. r. o. 10.07.2019 52 458 415 SK2121050514 Gogoľova 18, 851 01 Bratislava mesačný Rezervovaná 0

 

Za predaj spoločnosti notárske poplatky hradí klient.

Zoznam predaných spoločností s DPH

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N