You are here:

Založenie živnosti

Založenie živnosti (SZČO)

Ak ste sa rozhodli podnikať ako živnostník, ponúkame vám vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení z ktoréhokoľvek kúta Slovenska bez toho, aby ste museli kamkoľvek cestovať.

Založenie živnosti – 30€

Všetky kroky k založeniu živnosti zabezpečia naši pracovníci kdekoľvek na Slovensku. Návšteva klienta nie je nutná a všetko vieme vyriešiť aj na diaľku.

Naša cena za založenie živnosti zahŕňa:

 • konzultácie pred ako aj počas založenia živnosti
 • neobmedzený počet voľných živností
 • prípravu všetkých dokumentov potrebných pre založenie živnosti
 • prevzatie a doručenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • registrácia živnostníka na daňovom úrade k plateniu dani z príjmu
 • registrácia živnostníka v zdravotnej poisťovni

Vaše ďalšie výdavky budú jedine:

 • remeselné a viazané živnosti za poplatok 7,50€
 • overenie podpisov (1,5€ na matrike, alebo cca. 3€ u notára)

Založenie živnosti – zahraničná fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba s trvalým pobytom v zahraničí a záujmom podnikať na Slovensku, ponúkame vám vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení z ktoréhokoľvek kúta Slovenska bez toho, aby ste museli kamkoľvek cestovať. Po vydaní Osvedčenia si vybavíte kartičku Povolenia na pobyt s povolením na podnikanie a následne Vás zapíšeme do Obchodného registra ako Organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby.

Založenie živnosti na ŽRSR – 69€

Zápis Organizačnej zložky do ORSR – 130€

Všetky kroky k založeniu živnosti zabezpečia naši pracovníci kdekoľvek na Slovensku. Návšteva klienta nie je nutná a s Vašou spoluprácou vieme všetko vyriešiť aj na diaľku.

Naša cena 69€ za založenie živnosti zahŕňa:

 • konzultácie pred ako aj počas založenia živnosti
 • neobmedzený počet voľných živností
 • prípravu všetkých dokumentov potrebných pre založenie živnosti
 • prevzatie a doručenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Vaše ďalšie výdavky budú jedine:

 • remeselné a viazané živnosti za poplatok 7,50€
 • overenie podpisov (1,5€ na matrike, alebo cca. 3€ u notára)

Naša cena 130€ za zápis Organizačnej zložky do ORSR zahŕňa:

 • konzultácie pred ako aj počas zápisu
 • prípravu všetkých dokumentov potrebných pre založenie živnosti
 • prevzatie a doručenie Výpisu z obchodného registra
 • uhradenie kolku za zápis v ORSR

Vaše ďalšie výdavky budú jedine:

 • overenie podpisov (1,5€ na matrike, alebo cca. 3€ u notára)
 • Zmena v živnosti – zahraničná fyzická osoba

Pri potrebnej zmene v živnosti Vám rovnako ponúkame naše služby a vieme pomôcť upraviť Vašu Organizačnú zložku podľa Vašich potrieb:

Zmena v živnosti v ŽRSR – 69€

Zmena v Organizačnej zložke v ORSR – 79€

Všetky kroky k zmene živnosti zabezpečia naši pracovníci kdekoľvek na Slovensku. Návšteva klienta nie je nutná a s Vašou spoluprácou vieme všetko vyriešiť aj na diaľku.

Naša cena 69€ za zmenu v živnosti zahŕňa:

 • konzultácie pred ako aj počas zmeny živnosti
 • doplnenie neobmedzeného počtu voľných živností
 • prípravu všetkých dokumentov potrebných pre zmenu živnosti
 • prevzatie a doručenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Vaše ďalšie výdavky budú jedine:

 • remeselné a viazané živnosti za poplatok 7,50€
 • overenie podpisov (1,5€ na matrike, alebo cca. 3€ u notára)

Naša cena 79€ za zápis zmeny Organizačnej zložky do ORSR zahŕňa:

 • konzultácie pred ako aj počas zápisu
 • prípravu všetkých dokumentov potrebných pre zmenu v OZ
 • prevzatie a doručenie Výpisu z obchodného registra
 • uhradenie kolku za zápis zmeny v ORSR

Vaše ďalšie výdavky budú jedine:

 • overenie podpisov (1,5€ na matrike, alebo cca. 3€ u notára)

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N