You are here:

Založenie živnosti

Založenie živnosti (SZČO)

Ak ste sa rozhodli podnikať ako živnostník, ponúkame vám vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení z ktoréhokoľvek kúta Slovenska bez toho, aby ste museli kamkoľvek cestovať.

Založenie živnosti – 30€

Všetky kroky k založeniu živnosti zabezpečia naši pracovníci kdekoľvek na Slovensku. Návšteva klienta nie je nutná a všetko vieme vyriešiť aj na diaľku.

Naša cena za založenie živnosti zahŕňa:

 • konzultácie pred ako aj počas založenia živnosti
 • neobmedzený počet voľných živností
 • prípravu všetkých dokumentov potrebných pre založenie živnosti
 • prevzatie a doručenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • registrácia živnostníka na daňovom úrade k plateniu dani z príjmu
 • registrácia živnostníka v zdravotnej poisťovni

Vaše ďalšie výdavky budú jedine:

 • remeselné a viazané živnosti za poplatok 11 €
 • overenie podpisov (2,5€ na matrike, alebo cca. 5,10 € u notára)

Založenie živnosti – zahraničná fyzická osoba – 50€

Ak ste fyzická osoba s trvalým pobytom v zahraničí a záujmom podnikať na Slovensku, ponúkame Vám vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení z ktoréhokoľvek kúta Slovenska bez toho, aby ste museli kamkoľvek cestovať. Po vydaní Osvedčenia si vybavíte kartičku Povolenia na pobyt s povolením na podnikanie.

Podmienky založenia živnosti pre zahraničnú fyzickú osobu na Slovensku

 • Vek 18 rokov
 • Bezúhonnosť – potrebné  je doložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Sídlo živnosti na Slovensku (vieme Vám poskytnúť aj naše virtuálne sídlo v 3 mestách na Slovensku)
 • Údaje na  osobu, ktorá bude zástupcom zahraničnej osoby na doručovanie zásielok na Slovensku
 • Pri voľných živnostiach netreba dokladovať žiadnu prax ani vzdelanie

Naša cena 50€ za založenie živnosti zahŕňa:

 • konzultácie pred ako aj počas založenia živnosti
 • neobmedzený počet voľných živností
 • prípravu všetkých dokumentov potrebných pre založenie živnosti
 • prevzatie a doručenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Vaše ďalšie výdavky budú jedine:

 • remeselné a viazané živnosti za poplatok 11 €
 • overenie podpisov (2,5€ na matrike, alebo cca. 5,10 € u notára)

Pri potrebnej zmene v živnosti Vám rovnako ponúkame naše služby a vieme pomôcť upraviť Vašu Organizačnú zložku podľa Vašich potrieb:

Zmena v živnosti v ŽRSR – 30 €

Všetky kroky k zmene živnosti zabezpečia naši pracovníci kdekoľvek na Slovensku. Návšteva klienta nie je nutná a s Vašou spoluprácou vieme všetko vyriešiť aj na diaľku.

Naša cena 30€ za zmenu v živnosti zahŕňa:

 • konzultácie pred ako aj počas zmeny živnosti
 • doplnenie neobmedzeného počtu voľných živností
 • prípravu všetkých dokumentov potrebných pre zmenu živnosti
 • prevzatie a doručenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Vaše ďalšie výdavky budú jedine:

 • remeselné a viazané živnosti za poplatok 11 €
 • overenie podpisov (2,5 € na matrike, alebo cca. 5,10 € u notára)

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N