You are here:

Certifikácia manažérskych ISO

ISO certifikáty

ISO 9001: 2015 certifikácia systému manažérstva kvality
ISO 14001: 2015 certifikácia systému manažérstva environmentu
ISO 45001: 2018 certifikácia systému manažérstva BOZP
ISO 3834: 2006 certifikácia systémov manažérstva kvality pri zváraní
ISO 37001: 2016 certifikácia systému manažérstva proti úplatkárstvu

Prínosy, ktoré prináša certifikovaný systém manažérstva:

  • celkové zvýšenie konkurencieschopnosti a image spoločnosti,
  • nové možnosti spoločnosti zúčastňovania sa vo verejných súťažiach,
  • väčšia prehľadnosť spoločnosti pre zákazníka a tým aj nárast spokojnosti zákazníka,
  • zminimalizovanie počtu reklamácií a sťažností so strany zákazníkov ako aj zamestnancov,
  • posilnenie ako aj zlepšenie vzťahov vo vnútornej štruktúre spoločnosti,
  • zviditeľnenie a zvýšenie dôveryhodnosti spoločnosti a tým aj ľahší prístup na nové trhy v rámci EÚ,
  • zminimalizovanie rizík environmentálnych havárií,
  • posilnenie produktivity a kvality práce, zníženie nákladov a posilnenie tvorby zisku spoločnosti.

ISO špecifikuje požiadavky na systém manažérstva, kde organizácia potrebuje preukázať jej schopnosť trvale poskytovať produkty/služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov a sústreďuje sa na zvyšovanie spokojnosti zákazníka prostredníctvom efektívneho aplikovania systému vrátane procesov na dosiahnutie trvalého zlepšovania tohto systému. Všetky požiadavky tohto medzinárodného štandardu sú všeobecne použiteľné pre každú organizáciu, bez ohľadu na jej typ, veľkosť a druh produktov ktoré poskytuje.

Pomôžeme Vám získať certifikát certifikačným orgánom.

Certifikát systémov manažérstva je považovaný za dôveryhodný znak kvality spoločnosti.
Nie vždy je preto cena tá najdôležitejšia stránka, ktorú si treba všímať pri výbere certifikačného orgánu, ktorý má zhodnotiť systém manažérstva Vašej spoločnosti.

V prípade záujmu sa môžete informovať u nás v kancelárii alebo na poradenstvoiso@gmail.com, resp. tel: +421 907 782 061

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N