You are here:

Vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo

 

Jednoduché účtovníctvo

Naša spoločnosť ponúka profesionálne vedenie jednoduchého,  podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy, spracovania účtovných  závierok, vypracovanie daňových  priznaní a poradenstvo  prispôsobené konkrétnym potrebám jednotlivých klientov. Do nášho portfólia účtovných služieb taktiež patrí aj profesionálna asistencia a poradenstvo v oblasti optimalizácie účtovných procesov malých a veľkých firiem.

 • Spracovanie dokladov a posúdenie ich správnosti z daňového hľadiska
 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia majetku
 • Vedenie analytickej evidencie
 • Spracovanie podkladov pre daňové priznanie
 • Vedenie ostatných účtovných kníh
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • Spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu
 • Informovanie na mesačnej báze o výsledkoch firmy

 

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva je povinné pre podnikateľov zapísaných v obchodnom registri. Ide predovšetkým o obchodné spoločnosti, napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciové spoločnosti (a.s.)…

 • Spracovanie kompletnej účtovnej agendy v sústave Podvojného účtovníctva
 • Pravidelné, na mesačnej báze, zasielané Výsledky hospodárenie ako aj predbežnú kalkuláciu dane z príjmu
 • Periodické, na mesačnej báze postavené, stavy saldokonta odberateľských aj dodávateľských faktúr, ako aj ďalších pohľadávok a záväzkov

 

Mzdy a personalistika

Vedenie personálnej agendy a miezd je povinné pre všetky firmy, ktoré majú minimálne jedného pracovníka. Nie je pri tom dôležité, či ide o pracovníka, ktorý je  zamestnaný na trvalý pracovný pomer, čiastočný úväzok, alebo je to brigádnik platený na dohodu. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode.

 • Pripravíme pracovné zmluvy, dohody a všetky potrebné súvisiace dokumenty
 • Prihlásime/odhlásime zamestnancov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotných poisťovní
 • Pripravíme bankové príkazy na vyplatenie miezd a odvodov zamestnancov
 • Vypracujeme mesačné výkazy sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 • Vypracujeme Štvrťročný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch dane z príjmov
 • Vypracujeme ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N