You are here:

Poradenstvo – financovanie

Poradenstvo v oblasti financovania

Sústreďte sa na svoj business, čítanie poistných podmienok prenechajte nám!

Klientský servis, s.r.o. = komplexné služby pre zodpovedných podnikateľov:

 • rýchly a profesionálny servis v prípade poistných udalostí,
 • výber najvýhodnejej ponuky poistenia pre Vašu firmu (pomer úžitok / cena) = zastupujeme 17 poisťovní!,
 • bezplatné prehodnotenie existujúcich poistných zmlúv,
 • rýchle a profesionálne vypracovanie ponuky na poistenie = individuálne riešenia!,
 • komplexná ochrana podnikania,

Čo potrebuje podnikateľ? (v závislosti od druhu a spôsobu podnikania):

 • poistenie vozidiel (povinné zmluvné a havarijné),
 • poistenie majetku (budovy, výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby),
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou,
 • poistenie profesnej zodpovednosti za kšodu (lekári, audítori, tlmočníci, účtovníci, …),
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti,
 • poistenie právnej ochrany,
 • poistenie finančných strát,
 • poistenie pohľadávok,
 • poľnohospodárske poistenie,
 • poistenie prepravných rizík,
 • poistenie technických rizík,
 • podnikové životné poistenie,
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi,
 • cestovné poistenie,
 • úrazové poistenie,
 • doplnkové dôchodkové sporenie.

Viac informácii nájdete na kontaktoch:
web: www.klientskyservis.sk
e-mail: info@klientskyservis.sk
mobil: 0948 236 360

Kontakt

Pondelok – Piatok:
9:00 – 16:00

Tel: +421 949 611 750
E-mail: info@tice.sk

Kancelária:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01, Nitra
bývalá Ferenitka,
1. poschodie,
hlavná budova

Fakturačné údaje:

TICE s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 196 081
DIČ: 2023278037
Reg.: OS Nitra Vložka č. 35730/N